Rijks ICT-dashboard

Impuls eID (voorheen: Idensys)

Raymond Knops

Minister

Raymond Knops

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het programma Impuls eID heeft als doelstelling het inloggen bij overheidsdiensten veiliger te maken en het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau voor de identificatie en authenticatie bij het inloggen in het BSN-domein. Daarnaast dient het programma ervoor te zorgen dat de continuïteit van de voorzieningen naar de toekomst toe geborgd wordt. Het realiseert daarmee een essentieel onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Het programma impuls eID werkt nauw samen met het overkoepelende I-programma eID, dat interbestuurlijk wordt aangestuurd. Het programma eID overziet het gebruik van inlogmiddelen (zowel de private als de publieke middelen) die digitale toegang bieden tot de dienstverlening in het BSN-domein; het stellen van (wettelijke) eisen op deze middelen, de toelating van deze middelen en het toezicht op naleving van de gestelde eisen.

Baten

Baten

  • Hoger beveiligde authenticatie is nodig vanwege toenemende cyberdreiging.
  • Er komt een multimiddelenstrategie teneinde kwetsbaarheden en afhankelijkheden van een enkele oplossing te voorkomen (het huidige DigiD).
  • In het stelsel is ruimte voor publieke en private authenticatiemiddelen.
  • De overheid stelt een publiek middel beschikbaar op betrouwbaarheidsniveau hoog.
  • Met hogere middelen kunnen nieuwe diensten worden aangeboden die middelen op een hoog betrouwbaarheidsniveau vereisen.
  • In het stelsel wordt aangesloten bij de Europese verordening eIDAS.
  • In het BSN-domein wordt gewerkt met pseudoniemen.
  • Vermindering van regeldruk voor burgers.
  • Inperking van identiteitsfraude.

 

€0.00 mln

€0.00 mln

Een eerste werkend eID Stelsel, dat getest is in Proofs of Technology (POT’s) en Proofs of Concept (POC’s) en waarbinnen verschillende pilots draaien in productie.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

Het nieuwe programma Impuls eID start per 1 oktober 2016.

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-01

Wetsontwerp Wet digitale overheid

€0.00 mln

€0.00 mln