Rijks ICT-dashboard

Wat is het ICT-Dashboard?

Het Rijks ICT-dashboard biedt informatie over grote ICT-projecten bij ministeries en publiekrechtelijke zbo’s. Het gaat om meer dan honderd projecten met een ICT-component van ten minste vijf miljoen euro. Het dashboard toont het verloop van geraamde kosten, van werkelijke uitgaven en van de doorlooptijd.

Op het ICT-dashboard wordt steeds meer informatie opgenomen. Ook de baten van een project en de betrokken belangrijkste leveranciers worden vermeld.
Daarnaast bevat het dashboard de adviezen van het Bureau ICT-Toetsing met de reactie van de betrokken minister of staatssecretaris.

Zie Veelgestelde Vragen voor een uitgebreide toelichting op het ICT-dashboard.

 

Meerjarige projectkosten

Totale geschatte kosten, over meerdere jaren

Onderstaande grafiek toont de geraamde meerjarige projectkosten van lopende ICT-projecten. De gegevens worden minimaal eenmaal per jaar geactualiseerd. De grafiek bevat informatie over de stand van zaken op 31 december 2018, dan wel meer actuele gegevens wanneer de Tweede Kamer recent is geïnformeerd. Voorlopig zijn de uitgaven voor het eigen personeel voor een belangrijk deel gebaseerd op schattingen en aannames. Voor het beter inzichtelijk maken van de ICT-uitgaven is meer tijd nodig. Dat vergt aanpassingen van de financiële administraties.
 
De Auditdienst Rijk (ADR) houdt toezicht op de totstandkoming van de gegevens.

Miljoen (€)

€600

€480

€360

€240

€120

€0

Ministeries

AZ

BZK

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Projectkosten: €116,9 mln

4V

Projectkosten: €8,69 mln

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Projectkosten: €52,3 mln

DWR Next

Projectkosten: €17,6 mln

GCMK

Projectkosten: €18 mln

HARP

Projectkosten: €35,6 mln

Impuls eID (voorheen: Idensys)

Projectkosten: €51,6 mln

MijnOverheid voor Ondernemers

Projectkosten: €6,7 mln

Programma eIDAS

Projectkosten: €12,24 mln

Programma Machtigen

Projectkosten: €16,82 mln

RAAS

Projectkosten: €0 mln

BZ

Eidos

Projectkosten: €14,27 mln

DEF

Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC KW)

Projectkosten: €11,22 mln

Grensverleggende IT (GrIT)

Projectkosten: €0 mln

EKMS (cryptosleutelmanagement)

Projectkosten: €24,04 mln

IT-KMAR_IGO

Projectkosten: €49,5 mln

EZK

Nieuw rekencentrum CBS

Projectkosten: €7,09 mln

Kern Gezond

Projectkosten: €37,54 mln

Digi-AT

Projectkosten: €10,3 mln

Maritiem Informatievoorziening Service Punt

Projectkosten: €47,77 mln

Phoenix+

Projectkosten: €41,07 mln

FIN

Innen op Aangifte

Projectkosten: €14,57 mln

UCC-MASP

Projectkosten: €112,74 mln

UBO-Register

Projectkosten: €8,8 mln

Programma Regie Modernisering IV-landschap

Projectkosten: €235,9 mln

Vergunningen en Registraties

Projectkosten: €5 mln

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Projectkosten: €16,08 mln

Digitaal Archief

Projectkosten: €8,26 mln

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Projectkosten: €12,7 mln

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Projectkosten: €28,71 mln

Mini One Stop Shop (MOSS)

Projectkosten: €29,93 mln

Rationalisatie Auto

Projectkosten: €17,53 mln

Rationalisatie Auto BPM

Projectkosten: €8,99 mln

Robuust Betalingsverkeer

Projectkosten: €9,56 mln

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Projectkosten: €8,38 mln

Uitfaseren ETM

Projectkosten: €29,49 mln

Rijgeschiktheid aan het stuur

Projectkosten: €37,15 mln

A16 Rotterdam

Projectkosten: €0 mln

A24 Blankenburgverbinding

Projectkosten: €0 mln

Afsluitdijk

Projectkosten: €0 mln

BopA Friesland

Projectkosten: €10,17 mln

CHARM

Projectkosten: €109,6 mln

CivMiI Voice Communication System

Projectkosten: €21,3 mln

Coöperatieve ITS Corridor

Projectkosten: €9,38 mln

Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)

Projectkosten: €11,2 mln

LUV VTS

Projectkosten: €4,98 mln

Ontwikkeling 3B Tunnels

Projectkosten: €0 mln

Programma iCAS

Projectkosten: €166,79 mln

RECAT-TBS

Projectkosten: €14,8 mln

Reevesluis

Projectkosten: €0 mln

Renovatie eerste Heinenoordtunnel

Projectkosten: €0 mln

Renovatie Krammersluizen

Projectkosten: €0 mln

Sluis Terneuzen

Projectkosten: €0 mln

Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nede

Projectkosten: €10,52 mln

Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Projectkosten: €5,71 mln

Vervanging AAA computers

Projectkosten: €9,7 mln

Zeetoegang IJmuiden

Projectkosten: €0 mln

Zuidas Dok

Projectkosten: €0 mln

Zuidelijke Ringweg Groningen

Projectkosten: €0 mln

PVR-Winkeldiefstal

Projectkosten: €15,7 mln

Verwijzingsportaal Bankgegevens

Projectkosten: €5,66 mln

IVC

Projectkosten: €191,81 mln

Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)

Projectkosten: €6,7 mln

Gemeenschappelijke Executiemanagementmodule (GEM)

Projectkosten: €5,11 mln

Scherp & Efficiënt

Projectkosten: €14,14 mln

Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

Projectkosten: €19,97 mln

Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

Projectkosten: €47 mln

E-Dienstverlening

Projectkosten: €34,17 mln

Alle Zaken Digitaal

Projectkosten: €19,78 mln

Consolidatie Document Management

Projectkosten: €6,79 mln

Nieuwbouw DNA

Projectkosten: €6,63 mln

LNV

Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)

Projectkosten: €8,44 mln

TransVIR2RVO

Projectkosten: €20,34 mln

OCW

ICT werkplekdienstverlening OCW

Projectkosten: €29,9 mln

Doorontwikkelen BRON

Projectkosten: €88,94 mln

SZW

EESSI - UWV

Projectkosten: €9,3 mln

Vereenvoudiging Wajong

Projectkosten: €7,89 mln

Toekomstvast Input Management

Projectkosten: €7,53 mln

Transitie Werk.nl

Projectkosten: €20,74 mln

1UBO-WW

Projectkosten: €25,56 mln

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Projectkosten: €7,66 mln

EESSI - SVB

Projectkosten: €12,22 mln

Verwerving Datacenter

Projectkosten: €68,52 mln

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Projectkosten: €23,82 mln

VWS

Informatievoorziening van Morgen

Projectkosten: €19,89 mln