Rijks ICT-dashboard

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de Rijksoverheid om met uw persoonsgegevens?

Wilt u informatie vragen over het ICT-dashboard? Wilt u een opmerking achterlaten? Dan kunt u uw persoonsgegevens in een formulier invullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens de Rijksoverheid gebruikt en met welk doel.

De Rijksoverheid bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan nodig is, voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de AVG De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.