Rijks ICT-dashboard

Rapportagegeschiedenis

Omschrijving

Link

2018

TK 31490, nr. 249

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018

2017

TK 31490, nr. 239

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

2016

TK 31490, nr. 223

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

2015

TK 31490, nr. 205

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

2014

TK 31490, nr. 174

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014

2013

TK 31 490, nr. 145

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013

2012

TK 31 490, nr. 117

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012

2011

TK 31 490, nr. 88

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011

2010

TK 32501, nr. 14

Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2010