Rijks ICT-dashboard

Per ministerie

11 projecten van totaal 257

Justitie en Veiligheid

VENJ

Ferdinand Grapperhaus Minister
Ferdinand Grapperhaus
Sander Dekker Minister
Sander Dekker

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Veiligheid en Justitie kan en mag doen. Recht raakt mensen. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj