Rijks ICT-dashboard

Veelgestelde vragen

 1. Wat is het doel van deze website?

  Het doel van deze website is om een goed totaal-inzicht te geven in de voortgang van de projecten uit de rapportage grote ICT-projecten.Daarnaast is het mogelijk om relaties tussen huidige en eerdere rapportages van een bepaald project terug te vinden in de rapportagegeschiedenis.

 2. Welke projecten kan ik hier vinden?

  Deze website bevat informatie over projecten met een ICT-component van tenminste €5 miljoen, zoals opgenomen in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering. Projecten die zijn afgerond kunnen wel via de pagina Projecten worden teruggevonden, maar worden niet verwerkt in de grafiek op de homepage. Deze grafiek toont alleen de projecten die in uitvoering zijn. Dit is dus geen website met alle projecten binnen de Rijksoverheid.

 3. Hoe vaak worden project geactualiseerd?

  De afspraak is dat projecten minimaal éénmaal per jaar worden geactualiseerd. Daarnaast vindt een actualisatie plaats bij wijzigingen van de projecten waarover de Tweede Kamer wordt geïnformeerd.

 4. Welke informatie over projecten vind ik hier?

  De informatie over de projecten die u op deze website vindt is gelijk aan de informatie die via de rapportage grote ICT-projecten van het rijk beschikbaar is. Deze rapportage vindt u sinds 2010 terug in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering. Het betreft onder andere informatie over de geschatte meerjarige projectkosten en de doorlooptijd. Bij de projecten zelf is op de pagina kosten & doorlooptijd aangegeven welk deel van de projectkosten wordt gepresenteerd. Ook is aangegeven of voor de ICT-projecten volgens de afspraken projectplannen zijn opgesteld en externe kwaliteitstoetsen zijn uitgevoerd. Deze afspraken gaan over de inhoud van de projectplannen (doelstelling, besturing, businesscase, planning, beheersing en informatievoorziening) en de aanpak van externe kwaliteitstoetsen (bijvoorbeeld Gateway reviews of audits). Daarnaast worden ook directe links getoond naar voor dat project relevante correspondentie met de Tweede Kamer. Vanaf 2015 zijn ook de adviezen van het Bureau ICT-toetsing integraal opgenomen.

 5. Wat zijn herijkingen?

  Als de schattingen van de meerjarige projectkosten en/of de geschatte einddatum gedurende de looptijd van het project worden aangepast en door de opdrachtgever goedgekeurd zijn, worden deze als herijking vermeld en toegelicht. Er wordt daarbij melding gemaakt van de nieuwe schattingen van kosten en de einddatum. Op deze manier blijven veranderingen in de schattingen van de meerjarige projectkosten en einddatum inzichtelijk en kan een zinvolle vergelijking worden gemaakt tussen schatting en realisatie. Per project is terug te vinden welke herijkingen voor dat project zijn vastgesteld en welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen en in een grafiek is het verloop van herijkingen in de tijd terug te zien.

 6. Hoe werkt de exporteerfunctie?

  Door bij een project op exporteren te klikken wordt een CSV-bestand (met kommagescheiden waarden) aangeboden om te downloaden. Dit bestand heeft een omvang van circa 10 kB en is te openen met een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel.

 7. Kan ik de gegevens ook als Open Data verkrijgen?

  Alle gegevens uit het Rijks ICT-dashboard zijn ook als Open Data beschikbaar. Dat geldt voor zowel de lopende als de reeds afgeronde projecten. De gegevens kunt u vinden in json-formaat en in xml-formaat.

  Beide datasets van het Rijks ICT-dashboard zijn ook vermeld in het Open Dataportaal van de rijksoverheid.