Rijks ICT-dashboard

Grensverleggende IT (GrIT)

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

21-12-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving


Het programma GrIT heeft de volgende opdracht:

  1. Realiseer in samenwerking met de markt de technische en organisatorische groeikern voor de IT vernieuwing van Defensie. Voor deze realisatie zijn niet alleen IT systemen en diensten noodzakelijk, maar ook een gewijzigde werkwijze en besturing. Die maken nadrukkelijk deel uit van dit programma met bijzondere aandacht voor het Defensie personeel.
  2. Realiseer deze opdracht binnen het gestelde budget.
  3. Ontwerp en richt de regie- en beheerprocessen, inclusief tooling, in en stuur na de realisatie de tijdelijke beheer- en regieorganisatie aan en faciliteer de doorontwikkelingen van de groeikern.
  4. Migreer in samenwerking met de IT-Partner de bestaande toepassingen die na rationalisatie het predicaat ‘keep’ hebben.

Baten

Baten

De huidige IT binnen Defensie dient te worden vervangen, omdat voor de langere termijn de verouderde inrichting van de huidige IT niet te handhaven is. De kosten van beheer en onderhoud nemen sterk toe, terwijl de continuïteit en de betrouwbaarheid afnemen. 

Het belang en invloed van IT op zowel de bedrijfsvoering als de operationele inzet is groot. Nieuwe IT is nodig om invulling te kunnen geven aan de ambitie van Defensie. De krijgsmacht moet nieuwe manieren vinden om innovatief te zijn, zonder de continuïteit van de bedrijfsvoering en de beveiliging van haar systemen en data in gevaar te brengen. Dit vereist ook flexibiliteit en adaptief vermogen in de bedrijfsvoering. In verschillende kamerbrieven is de rechtvaardiging van de vervanging van de IT binnen Defensie gegeven. 

In eerste aanleg is GrIT niet gestart als een programma dat tot kostenreductie van het IT-beheer moet leiden. Dit betekent dat er kwalitatieve (niet-financiële) overwegingen zijn om GrIT te starten. In het High Level Ontwerp IT zijn de verschillende beoogde effecten en thema's benoemd:

  • Thema-1: Business en mens staan centraal, IT sluit aan.
  • Thema-2: De IT maakt veilig samenwerken in snel wisselende verbanden mogelijk.
  • Thema-3: IT is betrouwbaar en beschikbaar.
  • Thema-4: Met IT is Defensie ‘wereldwijd connected’.
  • Thema-5: De IT is geschikt voor verwerken, opslaan en analyseren van zeer grote hoeveelheden informatie.
  • Thema-6: De IT is eenvoudig en snel aanpasbaar.

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-06-14

Uitgifte van startvraag aan deelnemende partijen in het kader van de geheime aanbesteding. 

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-06-22

Oplevering Technisch Ontwerp V1.0

€0.00 mln

€0.00 mln