Rijks ICT-dashboard

Projectoverzicht

85 projecten van totaal 257

Innen op Aangifte

Financiën

14,57 mln

In uitvoering

UCC-MASP

Financiën

112,74 mln

In uitvoering

PVR-Winkeldiefstal

Justitie en Veiligheid

15,70 mln

In uitvoering

Nieuw rekencentrum CBS

Economische Zaken en Klimaat

7,09 mln

In uitvoering

Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

8,44 mln

In uitvoering

Rijgeschiktheid aan het stuur

Infrastructuur en Waterstaat

37,15 mln

In uitvoering

TransVIR2RVO

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

20,34 mln

In uitvoering

A16 Rotterdam

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

A24 Blankenburgverbinding

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Afsluitdijk

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

BopA Friesland

Infrastructuur en Waterstaat

10,17 mln

In uitvoering

CHARM

Infrastructuur en Waterstaat

109,60 mln

In uitvoering

CivMiI Voice Communication System

Infrastructuur en Waterstaat

21,30 mln

In uitvoering

Coöperatieve ITS Corridor

Infrastructuur en Waterstaat

9,38 mln

In uitvoering

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

116,90 mln

In uitvoering

Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)

Infrastructuur en Waterstaat

11,20 mln

In uitvoering

LUV VTS

Infrastructuur en Waterstaat

4,98 mln

In uitvoering

Ontwikkeling 3B Tunnels

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Programma iCAS

Infrastructuur en Waterstaat

166,79 mln

In uitvoering

RECAT-TBS

Infrastructuur en Waterstaat

14,80 mln

In uitvoering

Reevesluis

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Renovatie eerste Heinenoordtunnel

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Renovatie Krammersluizen

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Sluis Terneuzen

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nede

Infrastructuur en Waterstaat

10,52 mln

In uitvoering

Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Infrastructuur en Waterstaat

5,71 mln

In uitvoering

Vervanging AAA computers

Infrastructuur en Waterstaat

9,70 mln

In uitvoering

Zeetoegang IJmuiden

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Zuidas Dok

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Zuidelijke Ringweg Groningen

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

EESSI - UWV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

9,30 mln

In uitvoering

Verwijzingsportaal Bankgegevens

Justitie en Veiligheid

5,66 mln

In uitvoering

Kern Gezond

Economische Zaken en Klimaat

37,54 mln

In uitvoering

4V

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

8,69 mln

In uitvoering

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

52,30 mln

In uitvoering

DWR Next

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

17,60 mln

In uitvoering

GCMK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

18,00 mln

In uitvoering

HARP

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

35,60 mln

In uitvoering

Impuls eID (voorheen: Idensys)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

51,60 mln

In uitvoering

MijnOverheid voor Ondernemers

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6,70 mln

In uitvoering

Programma eIDAS

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

12,24 mln

In uitvoering

Programma Machtigen

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

16,82 mln

In uitvoering

RAAS

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

0,00 mln

In uitvoering

Eidos

Buitenlandse Zaken

14,27 mln

In uitvoering

UBO-Register

Financiën

8,80 mln

In uitvoering

IVC

Justitie en Veiligheid

191,81 mln

In uitvoering

ICT werkplekdienstverlening OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

29,90 mln

In uitvoering

Vereenvoudiging Wajong

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

7,89 mln

In uitvoering

Digi-AT

Economische Zaken en Klimaat

10,30 mln

In uitvoering

Maritiem Informatievoorziening Service Punt

Economische Zaken en Klimaat

47,77 mln

In uitvoering

Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC KW)

Defensie

11,22 mln

In uitvoering

Programma Regie Modernisering IV-landschap

Financiën

235,90 mln

In uitvoering

Toekomstvast Input Management

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

7,53 mln

In uitvoering

Grensverleggende IT (GrIT)

Defensie

0,00 mln

In uitvoering

Transitie Werk.nl

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

20,74 mln

In uitvoering

EKMS (cryptosleutelmanagement)

Defensie

24,04 mln

In uitvoering

Informatievoorziening van Morgen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

19,89 mln

In uitvoering

IT-KMAR_IGO

Defensie

49,50 mln

In uitvoering

Vergunningen en Registraties

Financiën

5,00 mln

In uitvoering

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Financiën

16,08 mln

In uitvoering

Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)

Justitie en Veiligheid

6,70 mln

In uitvoering

Digitaal Archief

Financiën

8,26 mln

In uitvoering

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Financiën

12,70 mln

In uitvoering

Doorontwikkelen BRON

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

88,94 mln

In uitvoering

Gemeenschappelijke Executiemanagementmodule (GEM)

Justitie en Veiligheid

5,11 mln

In uitvoering

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Financiën

28,71 mln

In uitvoering

Mini One Stop Shop (MOSS)

Financiën

29,93 mln

In uitvoering

Rationalisatie Auto

Financiën

17,53 mln

In uitvoering

Rationalisatie Auto BPM

Financiën

8,99 mln

In uitvoering

Robuust Betalingsverkeer

Financiën

9,56 mln

In uitvoering

Scherp & Efficiënt

Justitie en Veiligheid

14,14 mln

In uitvoering

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Financiën

8,38 mln

In uitvoering

Uitfaseren ETM

Financiën

29,49 mln

In uitvoering

Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

Justitie en Veiligheid

19,97 mln

In uitvoering

Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

Justitie en Veiligheid

47,00 mln

In uitvoering

E-Dienstverlening

Justitie en Veiligheid

34,17 mln

In uitvoering

Phoenix+

Economische Zaken en Klimaat

41,07 mln

In uitvoering

1UBO-WW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25,56 mln

In uitvoering

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

7,66 mln

In uitvoering

EESSI - SVB

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12,22 mln

In uitvoering

Verwerving Datacenter

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

68,52 mln

In uitvoering

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

23,82 mln

In uitvoering

Alle Zaken Digitaal

Justitie en Veiligheid

19,78 mln

In uitvoering

Consolidatie Document Management

Justitie en Veiligheid

6,79 mln

In uitvoering

Nieuwbouw DNA

Justitie en Veiligheid

6,63 mln

In uitvoering