Rijks ICT-dashboard

Onderhoud

Onderhoud

Dit onderdeel van het Rijks ICT-dashboard biedt informatie over onderhoudsopdrachten bij het ministerie van Financiën met een ICT-component van ten minste vijf miljoen euro. Het toont het verloop van geraamde kosten, werkelijke uitgaven en van de doorlooptijd van deze onderhoudsopdrachten.

Dit onderdeel is toegevoegd per 1 januari 2019. De komende maanden wordt dit onderdeel gevuld.

Financiën

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Het ministerie zorgt met de Belastingdienst (onderdeel van het ministerie van Financiën) voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving en maakt daarnaast regels voor een goed functionerende financiële sector en het toezicht daarop. In Europa en in de rest van de wereld behartigt het ministerie de financiële belangen van Nederland. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin

Onderhoudsproject

Onderhoudsinformatie

Kosten & Baten