Rijks ICT-dashboard

Per ministerie

1 projecten van totaal 257

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS

Hugo de Jonge Minister
Hugo de Jonge

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws