Rijks ICT-dashboard

Per ministerie

23 projecten van totaal 257

Infrastructuur en Waterstaat

IENW

Cora van Nieuwenhuizen Minister
Cora van Nieuwenhuizen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenW aan. 

Voor meer informatie : http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw