Rijks ICT-dashboard

PVR-Winkeldiefstal

Ferdinand Grapperhaus

Minister

Ferdinand Grapperhaus

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

DGPenV

Beleidsterrein

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2019

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2019

Omschrijving

Programma Vernieuwend Registreren
De politie is er voor de openbare orde, de opsporing van strafbare feiten en de hulpverlening aan hen die dat behoeven. In de uitvoering van deze taakstelling wordt continu geregistreerd. Er zijn registraties voor de verbetering van de eigen informatiepositie (intelligence) en het operationele politieoptreden, registraties voor de vastlegging van redenen van wetenschap, verklaringen en bevindingen als start van de verdere behandeling in de strafrechtketen, en registraties voor de interne en externe verantwoording van het politieoptreden. Vrijwel al deze vormen van registreren worden ondersteund door ICT.
Het huidige applicatielandschap voor het registreren van politiegegevens is gefragmenteerd en zowel technisch als functioneel verouderd. Politiemedewerkers ervaren deze applicaties als gebruiksonvriendelijk. Kenmerkend hiervoor is het in meerdere applicaties moeten inloggen en dezelfde gegevens meerdere keren moeten invoeren. Kenmerkende eigenschappen zoals de “look and feel”, de taal en procedures verschillen vaak tussen applicaties onderling. De geboden functionaliteit loopt steeds verder achter bij moderne ICT-mogelijkheden die politiemedewerkers in hun privésituatie ervaren. Gevolg is dat veel tijd en informatie verloren gaat met negatieve effecten voor de kwaliteit van registreren en het totale politieproces.
Er is derhalve een dringende noodzaak om het registratieve proces van de politie optimaal te faciliteren op basis van moderne ICT-mogelijkheden. Met het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) wordt invulling gegeven aan vernieuwing in het politiewerk en de ondersteunende systemen door toepassing van moderne mogelijkheden van informatietechnologie.

Project Winkeldiefstal
Het project Winkeldiefstal is het eerste project van de vernieuwing van de registratieve applicaties. Met de realisatie van de functionaliteit Winkeldiefstal zal tevens een significant deel van de veelvoorkomende generieke functionaliteiten worden gerealiseerd. Omdat deze generiek toepasbaar zijn voor vele politieprocessen, die hierna worden opgepakt, is er binnen het programma een sterke architectonische inbreng die in dit project wordt toegepast.

 

Baten

Baten

Het vernieuwen (en daarmee het vervangen van een deel van de huidige operationele registratieve systemen) heeft tot doel bij te dragen aan gebruiksgemak bij eindgebruikers, plaats- en tijdonafhankelijk werken en de integratie van multimedia, eenmalig, eenduidig en kwalitatief betrouwbaar vastleggen van informatie, gebruikmakend van kernobjecten, wegnemen van huidige applicatiegrenzen, lagere instandhoudingskosten van IV, meer flexibiliteit en toekomstvastheid en directe tijd politie, werktijd kan anders ingezet worden.

Klanten, waaronder OM en winkeliers, ondervinden tevens kwalitatieve baten, welke grotendeels overeenkomen met bovengenoemde. 

€0.00 mln

€0.00 mln