Rijks ICT-dashboard

RECAT-TBS

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsterrein

Luchtvaart

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-09-2019

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2019

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Luchtverkeersleiding Nederland

Omschrijving

In juli 2019 is LVNL een project gestart om tijdgebaseerde separatie voor eindnadering; Time Based Separation (TBS) in te voeren op Schiphol. Dit project geeft invulling aan één van de eisen voortkomend uit de Europese Pilot Common Project (PCP) uitvoeringsverordening (EU 716/2014) welke eist dat TBS voor 1 januari 2024 op Schiphol geïmplementeerd dient te zijn.   

TBS bestaat uit de separatie van luchtvaartuigen in volgorde bij het naderen van een baan, waarbij gebruik wordt gemaakt van tijdsintervallen in plaats van afstanden; Distance Based Separation (DBS). Het mag worden toegepast tijdens de eindnadering door gelijkwaardige afstandsinformatie aan de luchtverkeersleider te tonen, met inachtneming van de heersende wind. Radarseparatieminima en parameters voor zogturbulentieseparatie worden geïntegreerd in een TBS-hulpmiddel dat de luchtverkeersleider in staat stelt luchtvaartuigen op basis van tijd te scheiden tijdens de eindnadering, rekening houdende met het effect van de tegenwind.  

Baten

Baten

De directe baten zijn uitgedrukt in reductie van de vertragingen veroorzaakt door landingscapaciteit door harde wind. De indirecte baten betreffen baten m.b.t. de omgeving (minder gebruik 4e baan) en externe stakeholders. Het betreft hier baten voor de gebruikers, zoals KLM.

€18.00 mln

€0.00 mln