Rijks ICT-dashboard

Toekomstvast Input Management

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-04-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

18-06-2019

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

UWV

Omschrijving

 

Het doel van het project is om continuiteit te borgen van het Inputmanagement proces. De hoofdfunctie van het proces Inputmanagement is om documenten, die via verschillende kanalen of media (papier of elektronisch) bij UWV binnenkomen, om te zetten naar een uniforme indeling en te voorzien van meta-informatie ten behoeve van de archivering en verdere verwerking binnen de primaire processen van UWV. Het project doet dit door middel van de huidige ondersteunende tool eFlow te vervangen door Datacap.

Baten

Baten

Een in support zijnde tool.

€0.80 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

€0.00 mln

€0.00 mln