Rijks ICT-dashboard

Vereenvoudiging Wajong

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

13-08-2019

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

13-08-2019

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

UWV

Omschrijving

Het programma implementeert de wijzigingen aan systemen, processen en werkwijzen die noodzakelijk zijn als gevolg van de invoering van het “Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong” en de daarbij behorende lagere regelgeving. De eerste fase loopt tot 1 januari 2020 en is concreet uitgewerkt. De tweede fase loopt van 1 januari 2020 t/m eerste kwartaal 2021. Deze fase is globaal uitgewerkt, concretisering volgt voor eind 2019. Het doel van het wetsvoorstel is om knelpunten die voor de participatie van mensen met een Wajong-uitkering een belemmering zijn weg te nemen en de verschillende regelingen te vereenvoudigen en te harmoniseren. Het uitgangspunt is dat participatie wordt gestimuleerd en (meer) werken lonend is.

Baten

Baten

De geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning zorgt ervoor dat (meer) werken loont en dat doorgroei uit de uitkering niet wordt belemmerd. Hierdoor wordt het voor mensen in de oWajong, Wajong2010 en Wajong2015 aantrekkelijker om te gaan werken of het aantal uren dat zij werken uit te breiden. De geharmoniseerde regeling vereenvoudigt daarnaast de uitvoering.

Het aanpassen van de regels voor het eindigen en herleven van het recht op oWajong en Wajong2010 heeft tot gevolg dat in zowel de oWajong als de Wajong2010 inkomsten uit arbeid vijf jaar lang worden verrekend.

Het harmoniseren van de verplichting om passend werkaanbod te accepteren in de oWajong en Wajong2010 heeft tot gevolg dat de verplichting passend werkaanbod te aanvaarden in de Wajong2010, als ontbindende voorwaarde voor het recht op inkomensondersteuning vervalt.

Het schrappen van de studieregeling in de Wajong2010 en het schrappen van de uitsluitingsgrond studerende in de Wajong2015 heeft tot gevolg dat het (gaan) volgen van een studie geen gevolgen meer heeft op de hoogte van de uitkering (Wajong2010) en het recht op een uitkering (Wajong2015).

 

 

 

€0.00 mln

€0.00 mln