Rijks ICT-dashboard

Vergunningen en Registraties

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Invoer en douane, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het Douane wetboek van de Unie (DWU), de Union Customs Code (UCC), is een volledige herziening en modernisering van de Europese douanewetgeving, kortom een stelselwijziging. Eén van de deelprojecten binnen deze stelselwijziging is het project Vergunningen & Registraties. De automatiseringsopdracht vloeit voort uit de Business case 2013 UCC&MASP (BC 2013), met herijking in 2014. De Business case UCC&MASP onderdeel automatisering is herijkt in oktober 2015 en juli 2016, en in januari 2018

Baten

Baten

- aansluiten op en gebruik maken van een nieuw te ontwikkelen Europees vergunningensysteem rond alle in de EU lidstaten geldige UCC vergunningen;
- volledig digitaliseren (en daarmee verregaand efficiënt maken) van het proces rond aanvraag en verstrekken van nationale vergunningen en registraties

€0.00 mln

€0.00 mln