Rijks ICT-dashboard

Renovatie Krammersluizen

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

19-12-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Doel van het project

1. Het vervangen van de huidige zoet-zout scheiding door een nieuw innovatief systeem conform de eisen uit de afgeronde planstudie
2. Realiseren van uitgesteld onderhoud.
3. Vervangen bediening en besturing (inclusief realiseren van bediening op afstand).
4. Voldoen aan de vigerende veiligheidsnormen (oa Machinerichtlijn).
5. Uitvoeren van vast onderhoud tijdens en na de uitvoering.
6. Tijdens de renovatie zoveel mogelijk beperken van de omgevingshinderbeleving (werken met de winkel open).
7. Realiseren van meest duurzame oplossing.

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten (business case) heeft plaatsgevonden op het niveau van het deelproject en heeft geleid tot een uitvoeringsbesluit voor de deelscope IZZS (innovatieve zoet-zoutscheiding). Dit uitvoeringsbesluit is samengvoegd met de overige deelscopes tot één opdracht aan PPO (Q2 2018). Voor de onderliggende IA/ICT-component is geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln