Rijks ICT-dashboard

Reevesluis

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

31-05-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

De tweede fase van het project Ijsseldelta betreft het versterken van de Drontermeerdijk, het bouwen van een brug in de N-307 ter vervanging van de Roggebotbrug, het verwijderen van de Roggebotsluis, aanpassing van de Reevesluizen en aanpassing van de inlaat in de IJsseldijk ten zuiden van Kampen. Aanvullend op de scope van fase 1, zomerbedvelaging, is het projectteam RVR IJsseldelta belast met de voorbereiding en realisatie van het Reevesluiscomplex (bestaande uit een schut- en spuisluis). Overige onderdelen van de scope worden door andere partijen ter hand genomen.
Scope van het perceel Reevesluis is het realiseren van de Reevesluis, bestaand uit een schutsluis en een spuiwerk, voor 31 december 2021. De schutsluis moet geschikt zijn voor schepen met een CEMT klasse IVa. De spuisluis moet kunnen spuien (spuioppervalk van 40 m2). Daarnaast zit in de scope van dit perceel het verwijderen van de IJsseldijk, nadat alle overige fase 2 projectdelen gereed zijn en is aangetoond dat alle keringen voldoen. Na het verwijderen van de IJsseldijk wordt een 41 cm waterstandsdaling behaald.

Mijlpalen:
Start uitvoering/realisatie: 9-11-2017
Overdracht aan beheerder: 31-3-2021
Opleveringsbeslissing: 31-12-2022

Totaal budget: € 92,3 miljoen (inclusief indexatie)