Rijks ICT-dashboard

Renovatie eerste Heinenoordtunnel

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

28-11-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Doel van het project
Op hoofdlijnen laat het doel van de renovatie van de eerste Heinenoordtunnel zich als volgt beschrijven:
• Veilige tunnel
• Beschikbare tunnel

Van deze hoofddoelstellingen zijn de volgende doelstellingen afgeleid:
• Beheersbare onderhoudsinspanning: grote renovaties zijn niet nodig voor de civiele constructies tot 30 jaar na oplevering en voor de (tunneltechnische) installaties tot 15 jaar na oplevering.
• Veilige tunnel: voldoen aan de tunnelwet en de veiligheidsnorm.
• Gestandaardiseerde tunnel: de tunnel voldoet aan de landelijke tunnelstandaard en overige richtlijnen en regelgeving.
• Beschikbare tunnel: de beschikbaarheid van de tunnel is op acceptabel peil (criterium: ‘veilige tunnel’ volgens Landelijke Tunnelstandaard).
• Onderhoudbare tunnel: de tunnel is na renovatie goed onderhoudbaar met zo min mogelijk verkeershinder.
• De tunnel wordt tijdens de renovatie (vanaf 6 maanden na definitieve gunning) en tot 2 jaar na oplevering onderhouden.
• Beperken van de hinder op het netwerk tijdens de renovatie van de tunnel.
• Duurzaamheid conform Rijkswaterstaat beleid, zie onderstaande uitwerking.

Planning:
- Zomer van 2023: realisatie Middentunnelkanaal
- Zomer van 2024: renovatie 1e Heinenoordtunnel

Totale projectenkosten worden geschat op € 150 mln. 

Launching Project Industriele Automatisering Sourcing (IAS):
Dit project is aangewezen als launching project, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt gaat worden van bestaande en nieuw te ontwikkelen Bouwblokken waaronder 3BTunnels.

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft Rijkswaterstaat voor de onderliggende Industriele Automatisering / informatie- en communicatietechnologie (IA/ICT)-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van Industriele Automatisering / informatie- en communicatietechnologie (IA/ICT) is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln