Rijks ICT-dashboard

Ontwikkeling 3B Tunnels

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

30-11-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het eindproduct van het project is een aantoonbaar werkende systeem voor Bediening, Besturing en Bewaking Tunnels (3B Tunnels). Een hoofdaannemer van een tunnelproject kan een 3B systeem voor een specifieke tunnel bestellen. Het 3B systeem wordt werkend in de tunnel opgeleverd en vervolgens beheerd en onderhouden.

De fabriek bestaat uit drie onderdelen:
1. Productiestraat: Op basis van de landelijke tunnel standaard (LTS) wordt een generiek functioneel ontwerp opgesteld, waarop een leverancier een generieiktechnisch ontwerp kan opstellen. Na het toevoegen van de tunnelspecifieke configuratie en functionaliteit wordt het tunnelspecifieke 3B-systeem geproduceerd. Een 3B-systeem bestaat uit software, hardware, de Logische Functie Vervuller (LFV) en de bedieningssystemen. 
2. Teststraat: Naast ontwikkelen, test- en acceptatietesten vinden hier tevens opleidingen (educatie) plaats van bedienend- en onderhoudspersoneel.
3. Dienstverlening: Nadat de juiste werking in de teststraat is aangetoond wordt de 3B door een leverancier ingebouwd en werkend opgeleverd in de tunnel. De software wordt na oplevering overgedragen aan en eigendom van RWS. Onder het bouwproject worden de dienstverlening en bijbehorende servicecontracten voor de bouwstenen-fabriek ingeregeld. De bestaande dienstverlening wordt waar nodig aangepast aan de nieuwe situatie.

De 3BT bouwstenen fabriek wordt aan het eind van het project overgedragen aan de beheerorganisatie, die zorgdraagt voor het instandhouden en de verdere ontwikkeling van de fabriek.

Baten

Baten

De kwalitatieve baten zijn :
- verbeterde onderhoudbaarheid
- kortere doorlooptijd projecten
- hogere kwaliteit systeem-oplossing
- lagere life-cyclekosten
- grotere flexibiliteit en wendbaarheid
- toename veiligheid en efficiency
- diversiteit van systemen neemt af.
Er zijn specifiek voor het project 3B Tunnels geen kwantitatieve baten berekend. Project 3B Tunnels  wordt uitgevoerd als onderdeel van de Industriele Automatiseringstrategie en in deze Businesscase zijn de kosten en baten van het bouwblok 3B Tunnels wel meegenomen.

€0.00 mln

€0.00 mln