Rijks ICT-dashboard

EESSI - SVB

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

29-01-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Sociale Verzekeringsbank

Omschrijving

Per 1 juli 2019 wordt van alle instituten van de aangesloten landen verwacht dat zij de EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) infrastructuur geïmplementeerd hebben. Hiermee ontstaat de mogelijkheid dat berichten tussen betrokken instituten elektronisch worden uitgewisseld. SVB heeft vanwege uitvoerbaarheid gekozen om een 'Eenvoudige Variant' te ontwikkelen. In deze variant wordt slechts dat deel van de functionaliteiten van EESSI gebruikt, dat essentieel is voor de uitwisseling van de relevante gegevens, zonder implementatie van de complexe processtructuur van EESSI. Met een beperkt aantal partnerinstituten, waarmee de SVB het grootste volume uitwisseling heeft, worden afspraken gemaakt voor bilaterale geautomatiseerde gegevensuitwisselingen. Na invoering van de Eenvoudige Variant, wordt de geautomatiseerde ondersteuning van de Complete Variant in de komende jaren stapsgewijs doorontwikkeld.

Baten

Baten

Het betreft een verplichte (Europese wetgeving: verordening 883/2004 en de daarbij horende toepassingsverordening 987/2009) aansluiting op EESSI die op EU-niveau voordelen biedt op het gebied van bescherming  zekerheidsrechten, veiliger en efficientere gegevens uitwisseling en verbeterde statistieken.

€0.00 mln

€0.00 mln

Nationaal, meer rechtszekerheid,  dienstverlening uniformer en kwalitatief beter en efficientere gegevensuitwisseling (vervanging van papierstromen en minder overtypen van data).

€0.00 mln

€0.00 mln