Rijks ICT-dashboard

EESSI - UWV

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Subsidies en uitkeringen en toeslagen

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

13-03-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-10-2019

Omschrijving

Het vrije verkeer van personen is een fundamenteel recht in Europa. Burgers van de Europese Unie en de European Free Trade Association-landen kunnen vrij reizen tussen deze landen, daar werk oppakken en gaan wonen. Deze mobiliteit weerspiegelt zich in moderne sociale zekerheidssystemen waardoor burgers volledige toegang hebben tot sociale zekerheid, ook bij grensoverschrijdend werken.

Mede hierom voorziet de Europese sociale zekerheidsregelgeving in regels voor transnationale sociale zekerheidszaken. Het toepassen van deze regels vereist in de praktijk veel communicatie tussen de instituten in de lidstaten. Tot nu toe wordt die communicatie grotendeels verzorgd door de uitwisseling van papieren formulieren.

Het nieuwe Europese systeem voor de elektronische uitwisseling van sociale zekerheidsinformatie (EESSI; Electronic Exchange of Social Security Information) wil directe, betrouwbare en veilige communicatie realiseren tussen de instituten op het gebied van sociale zekerheid. Dit is de doelstelling van EESSI. De uitwisseling wordt sneller. Het project is erop gericht elektronische documenten uit te wisselen tussen instituten.

Baten

Baten

Primair is de doelstelling voldoen aan de Europese verordening. Het totaal heeft de beoogde kwalitatieve baten: een snellere uitwisseling van informatie, welke minder foutgevoelig is dan de huidige, zodat de burger sneller bericht ontvangt.

€0.00 mln

€0.00 mln