Rijks ICT-dashboard

Uitfaseren ETM

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Digitale overheid, Efficiënte overheid, Belasting

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-07-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

De applicatie Enterprise Tax Management is ‘end of life’ en moet worden vervangen. De Inning van belastingen voor een vijfentwintigtal middelen, waaronder de overdrachtsbelasting, erf en schenkbelasting en kansspelbelasting, verloopt nu via ETM.

Doel van het programma is om de vervangende functionaliteit voor ETM te realiseren.

Baten

Baten

Vervanging van ETM.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2018-12-31

Een deel van de middelen is aangesloten op de transitievoorziening die het mogelijk maakt stromen eenvoudig te verleggen.

€0.00 mln

€0.00 mln