Rijks ICT-dashboard

Consolidatie Document Management

Ferdinand Grapperhaus

Minister

Ferdinand Grapperhaus

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

Openbaar Ministerie

Beleidsterrein

Rechtspraak

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

09-01-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

De doelstelling van het project is het standaardiseren van de document managementomgevingen van een 3 tal kernsystemen van het Openbaar Ministerie.

Baten

Baten

De baten van het project zijn als volgt gedefinieerd:
 

Reductie van de kosten van beheer infrastructuur en licenties
 

Door een upgrade van een huidig out of service systeem wordt de support verbeterd
 

Reduceren van de kosten van storage door verbeterde documentenopslag
 

Verhogen van de uptime van de kernadministratie, door reduceren backup window
 

Reductie van 'custom software' waardoor beheer wordt gereduceerd

 

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2018-01-31

UCM/WCC upgrade naar Amber (Amber omgeving gereed)

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-31

UCM/WCC upgrade naar ED-NIAS (ED-NIAS omgeving gereed)

€0.00 mln

€0.00 mln