Rijks ICT-dashboard

Transitie Werk.nl

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

K&S

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

UWV

Startdatum

06-11-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Met het project TWNL wordt het portaal van de website Werk.nl vervangen door toekomstvaste technologie. Dit is noodzakelijk, omdat de huidige technologie niet langer wordt ondersteund. Daarnaast is dit een belangrijke stap voor UWV om te komen tot een meer wendbare vorm van e-dienstverlening. Voor de langere termijn realiseert UWV met deze transitie de mogelijkheid om sneller wijzigingen te kunnen doorvoeren en door te kunnen ontwikkelen in het verbeteren van de klantvriendelijkheid en toegankelijkheid van de dienstverlening.

Baten

Baten

De transitie stelt UWV in staat de doorontwikkeling te versnellen en het adaptief vermogen van het portaal te vergroten.

€0.98 mln

€0.00 mln