Rijks ICT-dashboard

4V

Raymond Knops

Minister

Raymond Knops

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatieonderdeel

Rijksdienst voor Identiteitsgevens

Beleidsterrein

Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

N.v.t.

Startdatum

09-10-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

In de periode 2018 tot en met 2019 moet de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) komen tot een nieuwe infrastructuur voor het hosten van de stelselapplicaties. Naast de vervanging van verouderde infrastructuur en de verhuizing van locatie Kempkensberg naar een andere locatie, wil RvIG ook de inrichting van de infrastructuur vereenvoudigen.

  1. Veiligstellen van de continuïteit van de infrastructuur ten behoeve van de RvIG dienstverlening;
  2. Verminderen van complexiteit van de architectuur van de infrastructuur en daarmee het vereenvoudigen van het beheer;
  3. Up-to-date brengen van het Informatie Beveiliging-instrumentarium waardoor RvIG sneller en effectiever kan reageren op bedreigingen;
  4. Verhogen van schaalbaarheid en flexibiliteit van de infrastructuur waardoor RvIG kan anticiperen en sneller in kan spelen op toekomstige klantvragen en ontwikkelingen;
  5. Voorspelbare en transparante beheerkosten;
  6. RvIG in positie brengen om een sterke rol als regievoerder op het ICT landschap in te laten vullen.

Baten

Baten

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2018-10-05

In 2018 is een proof of concept uitgevoerd om te bepalen of de IaaS dienstverlening van ODC-Noord kan dienen als nieuw digitaal platform voor het hosten van de registers van RvIG op basis van infra diensten. Hiertoe omgevingen (tenants) voor RvIG ingericht.

€0.00 mln

€0.00 mln