Rijks ICT-dashboard

RAAS

Raymond Knops

Minister

Raymond Knops

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatieonderdeel

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

N.v.t.

Startdatum

17-04-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Paspoort uitgevende instanties (600 wereldwijd) gebruiken in het aanvraag- en uitgifte proces het Reisdocumenten Aanvraag- en Artchiefstation (RAAS) om het werkproces te kunnen doorlopen en de aanvraaggegevens (behalve de vingerafdrukken) te kunnen archiveren gedurende de bewaartermijn. Momenteel heeft elke uitgevende instantie één of meerdere eigen RAAS’en. De RAAS’en staan decentraal bij de uitgevende instanties en kunnen alleen communiceren met de lokale GBA of PIVA en de leverancier van de reisdocumenten. De huidige hardware is end-of-life en dient vervangen te worden.

Baten

Baten

Vervanging in het kader van LCM. Programmatuur is ontwikkeld op basis van een datamodel uit 1999, deze moet herschreven of opnieuw gebouwd moet worden (inschatting doorlooptijd 5 manjaar). Daarnaast is de huidige hardware end-of-life en zal niet meer worden ondersteund door de leverancier.

€0.00 mln

€0.00 mln