Rijks ICT-dashboard

GCMK

Raymond Knops

Minister

Raymond Knops

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatieonderdeel

DGOO met DG VBR als uitvoerder

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-06-2019

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het projectresultaat is een werkende gemeenschappelijke centrale meldkamer op Turfmarkt 147, met een centraal security managementsysteem waarop de beveiligings- en veiligheidsinstallaties zijn aangesloten van TM147, PP5, R8 en R50, met  beschreven werkprocessen en adequaat opgeleid personeel, van waaruit minimaal dezelfde diensten worden geleverd als nu vanuit de pandgebonden meldkamers.
De op de GCMK aan te sluiten vier gebouwen worden – na aansluiting - als één te beveiligen geheel gezien. De organisatie van de beveiliging is daarop ingericht. De GCMK is het centrum van waaruit operationele sturing aan de gehele beveiligingsorganisatie van de aangesloten panden wordt gegeven. De gebouwbeveiliging wordt geleverd conform de producten- en dienstencatalogus (PDC) van FMH, zoals afgesproken in de dienstverleningsafspraken (DVA’s) met de departementen.