Rijks ICT-dashboard

1UBO-WW

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

E-Werken

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

UWV

Startdatum

24-07-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het project één uniforme betaalomgeving WW (1UBO-WW) realiseert het aansluiten van de betaalomgeving voor de werkloosheidsuitkeringen bij ontslag naar één uniforme betaalomgeving. Hiervoor worden zowel de systemen als de oude werkprocessen aangepast. Niet langer benodigde functionaliteiten uit het systeem worden verwijderd en voorzieningen in de nieuwe omgeving worden getroffen om (generieke) aansluiting van de claimsystemen mogelijk te maken. 1UBO-WW draagt hiermee bij aan het vereenvoudigen van het applicatielandschap en het verlagen van beheerskosten. 1UBO-WW is een vervolg op het project 1UBO-AW.

Baten

Baten

Na de volledige realisatie van 1UBO is ook het applicatielandschap vereenvoudigd en zijn er besparingen op systemen en uitvoerende en beheerwerkzaamheden gerealiseerd.

Ondanks dat het traject 1UBO niet primair gericht is op het realiseren van kwantitatieve baten, wordt hier wel rekening mee gehouden. De verwachte besparingen door het traject 1UBO als geheel hebben betrekking op Uitkeren en zijn in het Vooronderzoek 1UBO vastgesteld (en door Uitkeren/BC&K gevalideerd) op 3 miljoen euro per jaar. Dit bedrag is ook in 2018 nog reeel geacht.

€3.00 mln

€0.00 mln