Rijks ICT-dashboard

Nieuwbouw DNA

Ferdinand Grapperhaus

Minister

Ferdinand Grapperhaus

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

Openbaar Ministerie

Beleidsterrein

Rechtspraak

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

27-01-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Project DNA-Veroordeelden heeft tot doel om verbetermaatregelen in het DNA-Veroordeelden proces, zoals voortgekomen uit de commissie Hoekstra, te realiseren en te implementeren op de parketten en in de keten. Het project is opgedeeld in 10 deelprojecten. Het grootste deelproject richt zich op het realiseren van een nieuw systeem ten behoeve van administratie en afhandeling van DNA-bevelen. Daarnaast zijn er deelprojecten gericht op de elektronische uitwisseling van gegevens en documenten met ketenpartners en andere systemen binnen het OM. Ook zijn er een aantal (noodzakelijke) aanpassingen aan het bestaande systeem doorgevoerd.
Het project draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door grotere kans dat DNA van veroordeelden die een DNA-waardig feit hebben gepleegd daadwerkelijk in de DNA databank wordt opgenomen, teneinde de pakkans in misdrijven te vergroten.

Baten

Baten

Project DNA-Veroordeelden heeft tot doel om verbetermaatregelen in het DNA-Veroordeelden proces, zoals voortgekomen uit de commissie Hoekstra, te realiseren en te implementeren op de parketten en in de keten.
 

Het project draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door grotere kans dat DNA van veroordeelden die een DNA-waardig feit hebben gepleegd daadwerkelijk in de DNA databank wordt opgenomen, teneinde de pakkans in misdrijven te vergroten.

Dit project realiseert minder handmatige en administratieve handelingen waardoor de kans op fouten vermindert en meer tijd ontstaat voor zaken. Door de automatisering wordt het mogelijk om aan de hand van KPI's het proces beter te beheersen en de doorlooptijden te verkorten.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-03-15

Realisatie MI (Management Informatie) Dashboard voor DNA-V

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-06-30

Verbeteringen bestaand GPS-DNA systeem

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-06-30

Importeren afnames obv artikel 8 uit aparte database

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-06-30

Automatische koppeling GPS-DNA met systeem ressortsparketten

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-09-10

Automatische koppeling GPS-DNA met systeem CJIB

€0.00 mln

€0.00 mln