Rijks ICT-dashboard

Eidos

Stef Blok

Minister

Stef Blok

Ministerie

Buitenlandse Zaken

Organisatieonderdeel

DCV

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid, Immigratie, integratie en inburgering, Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

19-09-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Realisatie van een nieuw en verbeterd backoffice systeem om Schengen en Caribische visumaanvragen mee te verwerken. Daarvoor zijn koppelingen nodig met een groot aantal externe (bron)systemen. Het systeem biedt een workflow waarmee de aanvraag volledig digitaal kan worden afgehandeld. Het ondersteunt de digitaliserings- en innovatiedoelstellingen van de Directie Consulaire zaken en Visumbeleid (DCV).

Baten

Baten

  • Compliance: Deze applicatie legt de basis voor de verdere ondersteuning van de BuZa doelstelling om het voor de klanten gemakkelijker te maken om consulaire diensten aan te vragen en door digitalisering van de werkprocessen en informatie gedreven besluitvorming de consulaire diensten sneller, goedkoper en beter af te handelen.
  • Compliance: Deze applicatie legt de basis voor de verdere ondersteuning van kabinetsdoelstelling om de burger zoveel mogelijk online te bedienen
  • Compliance: BuZa heeft Kairos Visa nodig om te blijven voldoen aan haar internationale/ Europese verplichtingen en anders heeft dat politieke gevolgen.
  • Flexibeler, beter aanpasbaar: Vanwege de modulaire opbouw is deze applicatie makkelijker aanpasbaar t.b.v. toekomstige eisen die in Europees verband worden gesteld aan het visumbeleid en de uitvoeringspraktijk. Andere consulatie ontwikkelingen die baat gaan hebben bij de aanwezigheid van deze nieuwe, modulaire consulaire applicatie zijn nieuw te bouwen functionaliteiten zoals: online aanvragen, live foto’s, koppelingen met het Europese Entry en Exit systeem en een registratiesysteem voor niet-visumplichtigen.
  • Robuuster: Deze applicatie is voorbereid op een verdere groei van het aantal berichten dat in Europees verband moet worden uitgewisseld ( dit verdrievoudigd van 90 miljoen per jaar naar 250 miljoen).

€0.22 mln

€0.00 mln