Rijks ICT-dashboard

Programma (her)inrichting ICT EZK en LNV

Carola Schouten

Minister

Carola Schouten

Ministerie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Organisatieonderdeel

DB-EZK/LNV

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-03-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

30-06-2018

Omschrijving

Conform het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is een nieuw Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgericht. Tot 26 oktober 2017 maakten de constituerende elementen van dit nieuwe departement onderdeel uit van het Ministerie van Economische zaken. Op 26 oktober 2017 onstonden twee nieuwe departementen: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Als gevolg van dit politieke besluit dienen beide departementen met hun uitvoerende diensten in onderlinge samenhang te worden (her)ingericht in een aantal organisatieonderdelen welke uiteindelijk twee departmenten moeten gaan vormen.

Doelstelling van (her)inrichting: komen tot twee volwaardig functionerende departementen met heldere (financiële) besturing en voldoende menskracht en middelen om zichtbaar en volwaardig met een eigen profiel op te treden.

Doel van het programma (her)inrichting ICT van EZK en LNV: een zodanige voorbereiding en uitvoering, dat de primaire processen van DB transparant en traceerbaar zijn, en ondersteund worden door de voormalige EZ gangbare ICT systemen.

Programmabudget onderdeel van de claim van €35 miljoen                               

Baten

Baten

LNV beschikt over een eigen organisatie

LNV beschikt over een eigen begroting

LNV verantwoordt haar eigen begroting

LNV is als zelfstandig ministerie herkenbaar op het gebied van ICT-ondersteuning en rijksbrede voorzieningen conform compliancy eisen

EZ wordt in rijksbrede en departementale ICT-systemen en - diensten hernoemd naar EZK

€0.00 mln

€0.00 mln