Rijks ICT-dashboard

Alle Zaken Digitaal

Ferdinand Grapperhaus

Minister

Ferdinand Grapperhaus

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

Openbaar Ministerie

Beleidsterrein

Rechtspraak

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het doel van dit programma is dat vanaf 31 december 2018 alle strafzaken volledig digitaal kunnen worden verwerkt door OM en ZM. De extra middelen vanuit het regeerakkoord maken een versnelling van deze digitalisering mogelijk. Hierdoor kan de systeemsprong in de strafrechtsketen (eerder) gemaakt worden.

Baten

Baten

Het programma AZD:

- maakt het mogelijk dat er digitaal uitgewisseld kan worden over alle nieuwe strafzaken tussen OM en ZM

- leidt tot afname van fysieke middelen (archiefkasten, papier, ruimte, printers ed)

- leidt tot verkorting in doorlooptijd door digitale afdoening

- maakt flexibel werken mogelijk

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2018-04-30

Module Meervoudige Kamer is bruikbaar voor strafzaken alle locaties.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-04-30

Module Preventieven is voor Snelrecht / SuperSnelrecht bruikbaar voor strafzaken alle locaties.

 

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-07-01

Module Preventieven is voor alle strafzaken bruikbaar waarin sprake is van preventieve hechtenis.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-11-26

Start Pilot Onderzoeken

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-22

Start e-Handtekening in GPS

€0.00 mln

€0.00 mln