Rijks ICT-dashboard

Afsluitdijk

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Water en veiligheid, Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

10-08-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Waterveiligheid is de eerste reden waarom forse ingrepen aan de Afsluitdijk noodzakelijk zijn. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt. De Afsluitdijk moet in de toekomst bescherming blijven bieden tegen overstromingen. Dat kan uitsluitend en alleen als de Afsluitdijk versterkt wordt: over zijn gehele lengte en in al zijn onderdelen, dus niet alleen de dijk zelf (het ‘dijklichaam’) maar ook de spuisluizen en de schutsluizen bij Den Oever en Kornwerderzand.

Waterafvoer is de tweede aanleiding voor maatregelen. De spuisluizen bij Den Oever en Kornwerderzand voeren overtollig water vanuit het IJsselmeer af naar de Waddenzee. Door zeespiegelstijging worden de mogelijkheden om te spuien echter langzaam maar zeker steeds een beetje kleiner. Bovendien is de verwachting dat in de komende decennia vaker periodes zullen voorkomen met een grote toevoer van water vanuit de rivieren die in het IJsselmeer uitmonden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk ervoor te zorgen dat er meer water afgevoerd kan worden, óók op momenten waarop spuien niet mogelijk is.

Dit project wordt uitgevoerd conform een Design, Build, Finance & Maintenance-contract (DBFM-contract). Dit betekent dat uitbetaling plaatsvindt op basis van de beschikbaarheid van de verbinding, niet op basis van de realisatiekosten.

Mijlpalen

Contract rond 16 april 2018.
Aanvangsdatum – oktober 2018
Beschikbaarheidsdatum – december 2022
Totaal (meerjarig) budget (incl. oa aanleg&onderhoud): € 1,3 miljard

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit / een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding (DBFM), heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-09-14

Testomgeving gereed

€0.00 mln

€0.00 mln