Rijks ICT-dashboard

Zeetoegang IJmuiden

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

15-12-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Om het toenemende aanbod van zeeschepen te kunnen ontvangen en de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam te verbeteren, dient de beschikbaarheid van de huidige Noordersluis te worden geoptimaliseerd. Op basis van een convenant uit 2009 is besloten tot start van de bouw van een nieuwe grotere zeesluis, die versneld wordt aangelegd.


Planning: was 2019; tengevolgen van vertraging bij de bouw is de openstellinsdatum verschoven naar 2022
Totale budget : € 940 mln. (incl. bijdrage van provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Dit bedrag is geconverteerd naar Design, Build, Finance en Maintain (DBFM)contract en is dus voor aanleg, beheer en onderhoud. (MIRT programma 2018). Dit is echter exclusief een budgetophoging van M€64. Deze laatste is eind vorig jaar toegekend en aan de Tweede kamer gemeld, maar is nog niet verwerkt in de MIRT - cijfers.

 

 

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln