Rijks ICT-dashboard

Zuidelijke Ringweg Groningen

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

30-05-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Rol van de genoemde marktpartij in de projectorganisatie.

CHP

Realisatie gehele project