Rijks ICT-dashboard

Zuidelijke Ringweg Groningen

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

30-05-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Verwachte kosten beheer & onderhoud

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur na oplevering

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek levensduur

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.