Rijks ICT-dashboard

Zuidelijke Ringweg Groningen

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

30-05-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 verbetert de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen. Het project realiseert een capaciteitsvergroting op het bestaande trace tussen Hoogkerk en de aansluiting Westerbroek op de A7 ten oosten van Groningen met onder meer een verdiepte ligging met overkluizingen. Het Julianaplein wordt ongelijkvloers voor de verbinding tussen A7 en A18. Het project bevat, naast de bouw van de verdiepte liggen met overkluizingen en een ongelijkvloers knooppunt, wijzigingen aan twee grote bruggen en de wijziging van diverse op- en afritten en de realisatie van een parallel structuur. Er zullen aanpassingen / vernieuwingen van circa 25 kunstwerken plaatsvinden. Inpassingsmaatregelen zullen moeten worden getroffen, zoals de bouw van de verdiepte ligging, geluidsschermen, parken, bomen en mitigatie/compensatiemaatregelen.
www.aanpakringzuid.nl

Projectmijlpalen:

• start realisatie: juli 2016

• openstelling: circa augustus 2024

Taakstellend budget: €689 mln (prijspeil 2018)

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln