Rijks ICT-dashboard

Gemeenschappelijke Executiemanagementmodule (GEM)

Sander Dekker

Minister

Sander Dekker

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

DJI

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Startdatum

28-10-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het specificeren, realiseren en implementeren van een systeem dat geautomatiseerde ondersteuning biedt aan het procesgebied executiemanagement zoals beschreven in het Basisontwerp BVJ enerzijds en ondersteuning biedt aan het CJIB/AICE werkproces ‘Coördineren DJI’ anderzijds opdat zij o.a. in staat is volledige en correcte uitvoeringsopdrachten aan DJI te kunnen aanleveren.


De technische oplevering (in productie omgeving) heeft op 1 april 2018 plaatsgevonden. Het project is in oktober onder voorbehoud van een positief CIO-oordeel afgerond en de afstemming omtrent het CIO oordeel vindt momenteel plaats. Naar aanleiding van het CIO advies worden de restpunten geadresseerd en kan het project worden afgerond. Het adresseren van de restpunten kan de projectafsluiting vertragen.

Baten

Baten

De GEM is nodig voor een onderhoudbaar, bestuurbaar en controleerbaar executiemanagementproces. Met GEM treedt er een kwaliteitsverbetering en snelheidswinst op in de keten t.a.v. het executiemanagementproces (AICE) en plaatsingsproces (DJI). De GEM zorgt voor een eenduidige werkwijze en systematiek voor de termijnberekening.

 

€0.00 mln

€0.00 mln