Rijks ICT-dashboard

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Subsidies en uitkeringen en toeslagen

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

30-03-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Doel van het programma is het borgen dat alle wijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit de invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein volledig, tijdig en zorgvuldig binnen UWV en Belastingdienst geïmplementeerd zijn. Hierin is UWV verantwoordelijk voor het afgeven van Doelgroepverklaringen (DGV’s), het bepalen van de tegemoetkomingen LIV, jeugd-LIV en LKV, het verstrekken van de voorlopige berekening, het afhandelen van vragen en klachten over de berekening van de tegemoetkomingen en het behandelen van bezwaren en beroep ten aanzien van de vaststelling van de DGV’s. Het project zorgt voor de bijhorende tools en processen.

Baten

Baten

In dit programma gaat het om het implementeren van arbeidsmarktinstrumenten: lage-inkomensvoordeel, loonkostenvoordelen en de jeugd-LIV. Deze instrumenten zijn bedoeld om werkgelegenheid te behouden en te stimuleren van bepaalde kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen, jongeren, werknemers met een laag loon en arbeidsbeperkten, inclusief de mensen in de doelgroep banenafspraak.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2018-12-31

Implementatie LIV t/m bezwaarafhandeling is succesvol afgerond.

€0.00 mln

€0.00 mln