Rijks ICT-dashboard

Rationalisatie Auto BPM

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

26-02-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het project Rationalisatie Autoheffingen BPM maakt onderdeel uit van het programma Rationalisatie en omvat de vervanging van de huidige systemen, herinrichting van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten.

Baten

Baten

Huidige continuïteitsrisico’s worden aangepakt zodat er een toekomstvast systeem ontstaat met ruimte voor verbetering efficiency en verhoging compliance.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-12-31

Ontvangst RDW berichten

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-11-01

Lifegang AHB.

€0.00 mln

€0.00 mln