Rijks ICT-dashboard

Vernieuwing Werkplekomgeving

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-02-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

02-10-2019

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

RDW

Omschrijving

Sourcing van KA functionaliteit op basis van een af te nemen dienst met als doel de RDW medewerker een toekomst vaste, gebruikersvriendelijke, veilige werkomgeving te bieden waar hij ongeacht tijd, locatie of device op uniforme wijze zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De oplossing dient marktconform te zijn t.a.v. kosten en functionaliteit.

Baten

Baten

Een gebruikersvriendelijke, functionele en veilige werkomgeving waar de werknemer ongeacht tijd, locatie of device op uniforme wijze zijn/haar werkzaamheden kan uitvoeren.

€0.00 mln

€0.00 mln