Rijks ICT-dashboard

Verwijzingsportaal Bankgegevens

Ferdinand Grapperhaus

Minister

Ferdinand Grapperhaus

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

DGRR

Beleidsterrein

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-07-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het doel van het project Verwijzingsportaal Banken is het versterken van financieel rechercheren en het voorkomen van fraude. Meer specifiek door het verder verbeteren van het proces voor het vorderen, opvragen en verstrekken van identificerende gegevens van banken en betaalinstellingen. Hiermee wordt voldaan aan de aanstaande wijziging van de EU Richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG.

Baten

Baten

Efficiëncyvoordeel in aanvragen van opsporingsgegevens

Besparingen als gevolg van geautomatiseerde verwerking

Voldoen aan EU-richtlijn en wettelijke verplichting Wet WvFT

 

€0.00 mln

€0.00 mln