Rijks ICT-dashboard

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Organisatieonderdeel

Belastingdienst

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-11-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

FATCA wetgeving: de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act, verplicht financiële instellingen om over hun Amerikaanse klanten (“US Persons”)  jaarlijks de tegoeden aan te geven aan de Amerikaanse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst verzamelt en verstrekt de gegevens van financiële instellingen inclusief die van de BES-eilanden aan de Amerikaanse fiscus. Vanuit de VS krijgt de Belastingdienst dezelfde informatie van Nederlandse burgers.

CRS: de Common Reporting Standard (CRS) houdt op hoofdlijn in dat Nederland ook met andere landen (120) dan de VS geautomatiseerd gaat uitwisselen.

CbCr: multinationals met een omzet vanaf € 750 miljoen, moeten vanaf 1 januari 2016 jaarlijks een landenrapport - country-by-country rapport (CbCr) - opstellen. In het landenrapport wordt onder andere de wereldwijde fiscale winstverdeling opgenomen, maar ook de betaalde (winst)belasting in landen, waarin de multinationale groep een vestiging heeft. Deze gegevens gaat de Belastingdienst nationaal en internationaal uitwisselen.

Rulings: worden internationaal uitgewisseld. Vanaf 2016 met EU landen op basis van de DAC3 en vanaf 2017 met niet-EU landen.

In 2019 start de ontwikkeling van mandatory disclosure rules (MDR), ook bekend als DAC6, waarbij door intermediairs agressieve grensoverschrijdende constructies moeten worden gemeld. Vanaf juli 2020 gaat MDR ingewonnen worden en vanaf augustus 2020 verstrekt aan de centrale EU database.

Baten

Baten

FATCA.

CRS, CbCr en Rulings nader te bepalen.

€1.00 mln

€7.50 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-12-31

FATCA

€0.00 mln

€7.36 mln