Rijks ICT-dashboard

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Organisatieonderdeel

Belastingdienst

Beleidsterrein

Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het programma SRB/BVV, onderdeel van het pakket Belastingplan 2017, is de stroomlijning van invorderingsregelgeving voor belastingen en toeslagen en de invoering van de beslagvrije voet (BVV). Het gaat hier om invoering van wet- en regelgeving. De beslagvrije voet, voor zover randvoorwaardelijk voor SRB, valt onder de scope van het programma. Het belangrijkste doel van stroomlijning is het vereenvoudigen van wet- en regelgeving waardoor:

  • meer duidelijkheid ontstaat voor de burger over zijn schuldpositie en het toepasselijke regime;
  • er een besparing in de uitvoeringskosten wordt gerealiseerd;
  • de regelgeving vereenvoudigd en teruggedrongen wordt;
  • en het berichtenverkeer tussen Belastingdienst en burger wordt verminderd. De invoering van de vereenvoedigde BVV is als apart programma gepositioneerd.

De verder realisatie van dit project wordt na 2021 aangepakt. Een nieuwe planning kan nu nog niet afgegeven worden.

Baten

Baten

Er wordt op termijn een besparing in de uitvoeringskosten gerealiseerd.

De regelgeving wordt vereenvoudigd en teruggedrongen.

Het berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en de burger wordt verminderd.

€0.00 mln

€0.00 mln