Rijks ICT-dashboard

Verwerving Datacenter

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

ICT

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Startdatum

01-10-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Voor de dienstverlening van UWV is een solide Datacenter onontbeerlijk: daar draait de ICT die de basis vormt van onze dienstverlening. UWV werkt aan de aanbesteding en migratie van zijn datacenterdienstverlening. Deze nieuwe contractering borgt de continuïteit van datacenterdienstverlening door middel van moderne, marktconforme, flexibele en gestandaardiseerde ICT infrastructuur. De nieuwe dienstverlening zal dynamisch mee kunnen bewegen met de behoefte van de UWV (ICT) organisatie en in lijn kunnen blijven met ontwikkelingen in de markt.

Baten

Baten

€0.00 mln

€0.00 mln