Rijks ICT-dashboard

Phoenix+

Eric Wiebes

Minister

Eric Wiebes

Ministerie

Economische Zaken en Klimaat

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

02-03-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Omschrijving

Phoenix+ staat voor het vernieuwen van de systemen die het CBS gebruikt voor het inwinnen van hun data en waarmee wordt beoogd  het huidige applicatielandschap  te vervangen.
Binnen dit programma vindt de functionaliteitsbouw plaats voor het nieuwe systeemlandschap, worden de nieuwe processen ingericht, vindt de transitie van de waarneming plaats van de oude naar de nieuwe situatie en worden waar nodig aanpassingen doorgevoerd in de statistische verwerkingsprocessen om aan te sluiten op de nieuwe processen en systemen binnen het waarneemdomein. Daarnaast vindt een organisatieverandering plaats die de nieuwe werkwijze maximaal ondersteunt.

Baten

Baten

De baten zijn: (1) continuïteitsgarantie waarneemproces CBS, (2) verniewing van waarneeminstrumenten om voldoende respons te kunnen realiseren, (3) efficiencywinst netto € 750.000 per jaar.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-08-31

Eerste oplevering naar productie van een deel van de beoogde functionaliteit

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-09-18

Transitie eerste onderzoek afgerond

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-09-06

Grote uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor data-oplevering en contactmanagement

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-31

Transitie 20 onderzoeken afgerond

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-06-30

Transitie 28 onderzoeken afgerond

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-31

Verdere uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor waarneemkanalen upload en revolux, generieke inlogvoorziening, inregelen onderzoeksontwerpen en aansluiting op handhaafsysteem.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-31

Transitie 38 onderzoeken afgerond

€0.00 mln

€0.00 mln