Rijks ICT-dashboard

DWR Next

Raymond Knops

Minister

Raymond Knops

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-06-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

SSC-ICT verzorgt de werkplekvoorziening voor een groot aantal ministeries. DWR Next is de nieuwe digitale werkplek van SSC-ICT die vanaf 2017 geleverd wordt aan in ieder geval IenW, BZK, SZW, VWS en FIN.  DWR Next maakt het mogelijk dat de Rijksambtenaar op ieder apparaat op iedere plaats en op ieder gewenst tijdstip zijn werk op een gebruikersvriendelijke en veilige wijze kan doen in zijn eigen departementale omgeving, in samenwerking met andere rijkscollega’s en externe organisaties. DWR Next zal in verschillende fases worden uitgevoerd, te weten een ontwikkel- en een implementatiefase:
DWR Next Fase 1 (ontwikkeling)

De ontwikkelfase van DWR Next behelst o.a. het moderniseren van de bij de gebruikers van de huidige DWR Werkplek (DWR 1.3) reeds bekende functionaliteiten zoals Windows en Office. De werkplek zal virtueel worden aangeboden vanuit een centrale omgeving, ontsloten door diverse apparaten (thin en fat client, (hybride) laptop). DWR Next legt een basis neer, waarbij de functionaliteit flexibel en klantgedreven is. Uitgangspunt voor DWR Next zijn de RWO-eisen en BIR compliancy.
DWR Next Fase 2 (implementatie) In deze fase 2 worden de huidige afnemers (en evt. nieuwe afnemers) voorzien van DWR Next.

Actuele Stand 31-12-2017
In maart 2017 is gestart met de uitrol van DWR Next bij SSC-ICT zelf. Nadat dit succesvol was verlopen, is in april 2017 gestart met de uitrol bij IenW (toen nog IenM). Deze uitrol is tijdig (3 weken voor de oplevering van de Rijnstraat) naar volle tevredenheid afgerond. Vanaf juni 2017 vindt de uitrol bij de verschillende onderdelen van BZK plaats. Per ultimo 2017 is ca. 2/3 van het aantal accounts gemigreerd. Tevens is in december 2017 gestart met de uitrol van DWR Next bij de inspectie SZW. Voor het voorjaar 2018 staat de afronding van de uitrol bij BZK en, SZW en de uitrol bij FIN en VWS op de planning. Inmiddels heeft ook JenV in de zomer 2017 besloten om aan te haken bij DWR Next, hier wordt een nieuw project voor gestart dat naar verwachting doorloopt tot eind 2018 (en dus buiten de scope van deze rapportage valt).

Actuele Stand 31-12-2018
In 2018 heeft het project de uitrol van BZK afgerond, verder is het gestart met de migratie van SZW, VWS en Financien, ook deze implementaties zijn inmiddels succesvol afgerond. Het project is zo goed als klaar en  zal in het 1e kwartaal 2019 de laatste restpunten wegwerken. Het project heeft inmiddels meer dan 25000 gebruikers gemigreerd, 913 klantspecifieke applicaties geschikt gemaakt voor het nieuwe Windows 10 platform, ruim 8500 Kiosk PC's geplaatst in de panden, waarmee we ook de toegang tot de werkomgevingen van andere departementen bieden. Qua persoonlijke divices zijn er ruim 2900 chromebooks en 6500 laptops uitgeleverd ter vervangingen van afgeschreven en niet meer bruikbare apperatuur. Daarnaast zijn er nog rond de 3500 laptops die nog goed bruikbaar waren opnieuw ingespoeld.

Baten

Baten

Naast de financiële baten (afhankelijk van keuzes ministeries bij uitrol) kent de uitrol van DWR Next voor Rijksambtenaren kent een aantal voordelen. Zo krijgt de Rijksambtenaar altijd en overal op gemakkelijke wijze toegang tot de eigen digitale werkomgeving in de Rijkscloud, op het nieuwste device dat het beste bij zijn/haar werkzaamheden past. Op het device kan er snel (na inloggen binnen één minuut aan het werk) en veilig geschakeld worden tussen werk en privé. Het delen van informatie en samenwerken wordt vergemakkelijkt door het werken met Windows10 en Office 2016.
 

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-02-01

Start Uitrol SSC-ICT

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-04-01

Start uitrol IenW

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-05-31

Uitrol SSC-ICT afgerond

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-05-01

Start pilot met Kiesraad, Rob/Rfv en RVIG

 

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-05-31

Uitrol IenW  afgerond

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-07-01

Uitrol Kiesraad, Rob/Rfv, RVIG, DigiCommissaris en BABD

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-08-31

Start en afronding uitrol Doc Direct

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-10-31

Start en afronding uitrol Kern (DGBW, DGOO en SGC)

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-11-30

Start en afronding uitrol Logius

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-31

Start en afronding uitrol UBR

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-01

Start uitrol ILT

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-01

Start uitrol SZW

€0.00 mln

€0.00 mln