Rijks ICT-dashboard

Kern Gezond

Eric Wiebes

Minister

Eric Wiebes

Ministerie

Economische Zaken en Klimaat

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

31-12-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Kamer van Koophandel (KvK)

Omschrijving

Herstructureren Handelsregister door bestaande informatievoorziening rondom het Handelsregister te verbeteren, oftewel zodanig (technisch) te herstructureren dat digitale dienstverlening mogelijk wordt.

Baten

Baten

KG01 Renoveren van de database

€0.44 mln

€0.85 mln

KG02 Inrichten archief database

€0.00 mln

€0.00 mln

KG03 Inrichten data-awareness & ownership

€0.01 mln

€0.02 mln

KG04 Herstructureren PDC

€0.07 mln

€0.17 mln

KG05 Inrichten datakwaliteit,-governance en -management

€0.00 mln

€0.00 mln

KG06 Uitbreiden HR-domein

€0.63 mln

€1.23 mln

KG07 Inrichten Omni-channel koppel front-end ontwikkeling

€1.57 mln

€1.79 mln

KG08 Inrichten Zoeken en Bevragen HR-domein

€0.00 mln

€0.00 mln

KG09 Uitbreiden ECM/uitfaseren Imaging

€0.05 mln

€0.09 mln

KG10 Transitie Lotus Notes

€0.04 mln

€0.08 mln

KG11 Inrichten bedrijfsgegevensmodel

€0.37 mln

€1.07 mln

KG12 Informatieproducten onder architectuur brengen

€0.37 mln

€0.72 mln

KG13 Uitfaseren AS/400

€0.60 mln

€0.59 mln

KG14 Uitfaseren NMP/VRIS

€0.11 mln

€0.20 mln

KG15 Inrichten transitiemanagement

€0.00 mln

€0.00 mln

KG16 Inrichten generieke services

€0.03 mln

€0.08 mln

KG17 Uitbreiden IT beheer- en voortbrengingsprocessen (NPO, VOO, DOO)

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2018-05-31

Niet Productie Omgevingen (NPO)

€0.56 mln

€0.00 mln

2017-12-31

Enterprise conten management (ECM) voor KvK financiele documenten

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-31

Generieke leverservice metagegevens brondocumenten HR tbv BRIS

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-31

Generieke leveringservice brondocumenten D&B

€0.00 mln

€0.00 mln