Rijks ICT-dashboard

Robuust Betalingsverkeer

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Organisatieonderdeel

Belastingdienst-CAP

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-09-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Robuust maken van het massale proces van betalingsverkeer en inning. Tevens wordt de adaptiviteit vergroot voor ontwikkelingen als digitaal betalen.

Het project levert:
- Centrale routering van de betaaldocumenten
- Centrale toewijzing en uitvalbehandeling
- Efficiënt (snel en geautomatiseerd) extern betalingsverkeer

Baten

Baten

Betaalprocessen zijn volledig geautomatiseerd.

€0.00 mln

€0.00 mln

Beter, eenduidige en actuele informatie over betaaldocumenten: Geeft betere informatie voor intern (financial control en financiële verantwoording) als extern (burgers en bedrijven)

€0.00 mln

€0.00 mln

Robuuste IT oplossing waardoor het aantal incidenten verminderd.

€0.00 mln

€0.00 mln

Het betaalproces is aantoonbaar in control met als gevolg een verhoogde klanttevredenheid. Bij vragen vanuit burgers en bedrijven is namelijk direct inzichtelijk waar de betaling zich bevindt.

€0.00 mln

€0.00 mln

Totaal vanaf 2020. Eerste baten worden eind 2018 gerealiseerd, gevolgd door baten in 2019.

€2.50 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-05-01

Backend internetkassa: achterkant van de internetkassa (techniek achter de betaalknop). 

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-01

Bankboek: geautomatiseerde koppeling bankgegevens met financiële verantwoording Belastingdienst. De baten worden gerealiseerd bij 'financiële verantwoording' en zijn niet meebegroot bij Robuust Betalingsverkeer.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-08-01

Functionaliteit tbv de betaaltransacties voor Wet Tegemoetkoming Loondomein en Behandelbundel  (automatische incasso voor betalingsregelingen). Daarmee de basis gelegd voor verwerken betaaltransacties van nieuwe inningsadministraties.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-10-01

Functionaliteit tbv de betaaltransacties BPM parallelle import (Auto)

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-01

Intern overboeken (geldverkeer tussen bestaande en nieuwe inningsadministraties)

€0.00 mln

€0.00 mln